TD-IHK TÜRK - ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesine destek vermek, Avrupa Birliği'ne girme yolunda Türkiye için lobi faaliyetlerinde bulunmak ve Avrupa'da yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilerine yol göstermek amacıyla kurulmuştur. 

 

Oda'nın kurucu üyeleri arasında, kendi alanlarında birer dünya markası olan Alman firmaları, Metro, Mercedes-Daimler Benz, Deutsche Bank, Commerzbank, Steilmann&Co yer almaktadır. Türk firmaları arasında ise, Eczacıbağı Holding, Şahinler Holding, Garanti-Bank International N.V, Triton, Baktat,  HMB gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Üye sayısı her geçen gün artan Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na son olarak Alman Ana Perakendeciler Birliği de katılmıştır.

 

İki ülke arasındaki dış ticaret hızla artıyor

 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği DIHK (Deutscher Industrie-und Handelskammertag) ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) arasında 1994 yılında imzalanan protokol ile Alman ve Türk Hükümetlerinin aldığı karar çerçevesinde, tüzelkişiliğe haiz "Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası" AHK İstanbul'da kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. DIHK ve TOBB'un yaptığı protokole göre, Türk tarafının kurması gereken oda, Almanya'da bulunan Türk dernek ve kuruluşlarının bir araya gelememesinden dolayı bugüne kadar kurulamamıştı. Ancak Türkiye ve Almanya arasında her geçen gün artan yoğun ticari ve sinai ilişkilere bakıldığında, odanın kurulmasının taşıdığı büyük önem gün geçtikçe daha da belirgin hale gelmişti. Türk-Alman Dış Ticareti geçtiğimiz yıllarda hızla artmış olup 16 milyar Euro seviyesine çıkmıştır. Ayrıca 1200 civarında Alman firması, Türkiye'de 4 milyar Euro'ya yakın yatırım yapmıştır. Öte yandan 60.000 Türk kökenli işadamı Almanya'da 7,5 milyar Euro'ya yakın yatırım gerçekleştirmiştir. Türk girişimciler son 20 yılda büyük atak yaparak cirolarını 30 milyar Euro'ya çıkarmış ve 350 bine yakın istihdam yaratmıştır.

Değişik araştırmalar önümüzdeki 10 yılda bu rakamların katlanarak daha yüksek bir boyuta ulaşacağını göstermektedir. Türkiye'nin ekonomik ili_kilerinin gelişmesi ve AB'ye girişi için Avrupa'daki Türk müteşebbislerin kendi içinde örgütlenmesi hayati önem taşımaktadır. Böylece önemli ekonomik güce sahip işadamlarımız, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı gibi kendilerini de geliştirerek yeni büyüme imkanları yakalayacaklardır.

 

Tüm girişimcileri kucaklıyor

 

Federal  Almanya'da 82 IHK'nın (San. ve Ticaret Odası)  ve bunlara bağlı 3 milyonu aşkın girişimci Alman'ın bağlı olduğu DIHK, Türkiye'de 361 oda ve borsanın ve bunlara bağlı 1 milyon 200 bin işadamının üye olduğu TOBB'un işbirliğiyle kurulan TÜRK - ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI en önemli amacı, bu müteşebbis gücü bir araya getirmek, onların gelişimine katkı sağlamak ve yatırım-ticaret potansiyellerini geliştirmektir.

Aynı zamanda Almanya'nın önde gelen irili ufaklı yatırımcı ve KOBİ'lerinin kurucu olarak katıldıkları oda, Türk ve Alman girişimciler için işbirliği ve ortaklık platformu oluşturacaktır. TOBB ve DIHK,  bu odanın kurulmasını ve gelişmesini sağlamak için oluşturulan Yönetim Kurulu'na her iki kurumu temsil eden birer üye ile bizzat katılmakta ve aktif olarak desteklemektedirler. Oda'ya üyelik için, Türkiye'de veya Almanya'da ikamet şartı aranmamaktadır. Bu itibarla, Avrupa'da veya yurt dışında diğer ülkelerde iş yapmakta olan tüm Türk müteşebbislerin bu Oda'ya üye olması mümkündür.

 

Odanın faaliyet alanlarını aşağıdaki konular oluşturmaktadır;

Almanya'daki yerleşik yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesi ve bunun için Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması,

Oluşturulacak bilgi bankası ve internet alt yapısıyla; Türk ve Alman KOBİ'lerine, TOBB ve DIHK'nin imkanları seferber edilerek yatırımcılara bilgi verilmesi,

İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin, önemli siyasi konuların, piyasa koşullarının bilinmesi ve işadamlarımızın geliştirilmesi için konferanslar, basın toplantıları, seminerler  düzenlenmesi ve üyelerin bu tür toplantılarda bir araya getirilmesi,

Almanya'da yerleşik Türk gençlerinin iyi bir öğrenim ve meslek eğitimi almalarını teşvik ederek, böylece iki lisanlı yetişmiş bu grubun Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ve sinai ilişkilerde en iyi şekilde değerlendirilmesinin teşvik edilmesi,

Kurulacak Danışma Kurulu çerçevesinde Almanya'da önde gelen siyasi partilerin, politikacıların, bilim adamlarının, basının ve diğer Sivil Toplum  Örgütlerinin kazanılarak, Türkiye-AB ilişkilerinde ve lobi çalışmalarında değerlendirilmesi,


TÜRK - ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Almanya'da faaliyet gösteren bütün girişimcilerin yanı sıra, Türkiye'deki faaliyetlerine ek olarak Avrupa'ya açılmak isteyen girişimcileri de kucaklayacaktır. Türkiye ve Almanya ile ticari ilişki içinde bulunan ve bulunmak isteyen Avrupa'daki dişer girişimciler de odaya üye olabileceklerdir. Girişimcileri destekleyerek iki ülke arasında ekonomik gelişme ve işbirliği için önemli zemin oluşturacak olan Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'daki bütün müteşebbisleri aynı çatı altında toplamayı hedeflemektedir.