Kiracıların hakları ve mecburiyetler / Mietrecht

Birçok ailenin oturduğu bir binada ahenk içinde yaşamak için belirli kurallara gerek vardır. Herşeyden önce hoşgörülü olmak ve karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkilerinin temelini teşkil eder. Bütün kiracıların güvenliği açısından bina kapıları ile binaya açılan diğer giriş ve çıkışların devamlı kilitlenmesi, kapalı tutulması kiracıların keyfini bozan gürültülere sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Gürültü yapılmamasına özellikle 13.00 ile 15.00 saatleri ve 22.00 ile 07.00 saatleri arasında özen gösterilmelidir. Radyo yada televizyon sesinin duyabileceğiniz şekilde ayarlanaması (Zimmerlautstärke) mecburidir.
Çocukların merdiven başlarında, bodrum katlarında ya da tavan aralarında  oynamaları sık sık tartışmalara neden oluşturmaktadır. Her kiracı belirli aralıklarla binada temizlik yapmaya mecburdur. Ya da bu iş için görevli kişiye yapılacak ödemeye eğer ortak karar alınmışsa katılmak zorundadır. Bina yönetmeliğinin "Hausordnung" doğrultusunda hareket etmek, bir çok problemin çıkacak olmasına baştan engel olmak demektir. Kiracı ev sahibinden izin alarak (yazılı) ve masraflarını üstlenerek çanak anten taktırabilir. Bina içinde veya çevresinde ilaveler veya tadilatlar yapmadan önce evsahibiyle yazılı mutabakata varılması gerekir, bunun yapılmadığı hallerde masaraflar ve tazminat sözkonusu olabilir.
 
Haklar
Kiracının en önemli hakkı, kira sözleşmesiyle içine girdiği evi dilediği gibi kullanmasıdır. Kiraya veren, kiracısını her konuda bilgilendirmek zorundadır. Örneğin, planlanan tamir işleri, kiranın yükseltilmesi gibi. Kiraya veren binanın temiz görünmesinden güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Kiracılar yaşadıkları binanın çevresi yenilenirken de görüşlerinin alınmasını isteyebilirler. Her türlü ihtilafta Kira Yasası'na "Mietrech" başvurulmalıdır. Haklarınızın korunması için içinden çıkamadığınız konularda Kiracılar Derneği'ne "Mieterverein" ya da bir avukata danışmalısınız