DOMIT

 

 İKİ ÜÇ YIL ALMANYA 


Bugün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde 7 milyonu aşkın göçmen yaşamaktadır. Fakat Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu gerçeği, hala ortak bilince yerleşmemiştir. Almanya ile italya arasında imzalanan işgücü göçü anlaşmasının 50. yıldönümü nedeniyle, kısa adı DOMiT olan Dokümantasyon Merkezi "iki, üç yıl Almanya..." başlıklı bir sergi hazırlamaktadır. 2005 yılının sonbaharında önce Köln'de açılacak olan bu sergi, Almanya'ya işgücü göçünün tarihçesini göçmenlerin, komşularının, dost ve iş arkadaşlarının bakış açısından sergileyecektir. Sergi 50'li yılların ortasından bugüne kadarki göç sürecini kapsayacak ve gezici sergi olarak işgücü gönderen ülkelerde de gösterilecektir. "Köln Sanat Derneği" ile birlikte hazırlanan bu proje 'Federal Kültür Vakfı' tarafından finanse edilmektedir.
 
DOMiT, özel arşivlere sahip olan göçmenlerle olduğu gibi, göç tarihi hakkında proje gerçekleştirmiş dernek ve diğer kurumlarla da işbirliğine girecektir.
 
Göçmenlerin mirası korunmalıdır?


Sadece 1955 ve 1973 yılları arasında 5,1 milyon insan Almanya'ya çalışmak için gelmiştir. italya, Yunanistan, ispanya, Türkiye, Fas, Portekiz, Tunus, Yugoslavya ve Güney Kore'den göçmen işçi alımının arkasında yatan neden savaş sonrası Almanya'da ortaya çıkan büyük işgücü açığıdır. "Konuk işçiler"in iş piyasasındaki bu açığı kısa vadede kapatması öngörülüyordu.
 
Neleri topluyoruz?


Kişisel anılarla ilgili eşyalar, not ve hatıra defterleri, mektuplar, özel arşivlerden alınma gündelik hayata ilişkin fotoğraf kolleksiyonları (gündelik hayat, iş dünyası, ev, aile yaşamı, serbest zamanlar)

Yaşam öyküsüyle ilgili röportajlar

İşgücü alınan ülkelerdeki Alman irtibat Bürolarının işçi seçimi uygulamaları hakkında döküman, belge ve fotoğraflar

işletmeler, sendikalar veya fabrika tercümanlarından belge, rapor ve eşyalar vb.

Anadilde ve Almanca gazete, dergiler ve küpürler, radyo veya televizyon programları

Derneklere ait malzemeler, tutanaklar vb. (örneğin işçi ve spor dernekleri, kültür ve dostluk dernekleri)

Afiş ve posterler, plak, teyp ve video kasetleri, "Konuk işçi Edebiyatı" eserleri, diğer sanat ve kültür ürünleri

Dini grupların oluşumu ve dini vecibelerin yerine getirilmesine ilişkin Almanya'da yaşananlar, buna dair belgeler vb.
 
Göç projesi


"Federal Kültür Vakfı"nın desteklediği Göç Projesi, "Köln Sanat Derneği"nin yöneticiğinde, DOMiT ve Frankfurt/am Main Üniversitesi Kültür Antropolojisi Enstitüsü ile birlikte çok sayıda kurumun işbirliğiyle hazırlanmaktadır. 2003-2005 yılları arasında çeşitli sergiler, film projeleri, konferans ve uluslararası toplantılarla, yeni sanatsal ve bilimsel çalışmalarla göç süreci değişik yönlerden ele alınacaktır. "iki üç yıl Almanya..." sergisi de bu proje inisiyatifinin bir parçasıdır.
 
DOMiT hakkında


1990 yılında kurulan DOMiT (Türkiye'den Göçün Dokümantasyon Merkezi) o tarihten bu yana göç üzerine malzeme toplamaktadır. Oluşturduğu zengin arşiv ile iki sergi gerçekleştirmiştir. ilki 1998 yılında Ruhrland Müzesi'nde "Fremde Heimat - Yaban Sılan Olur" sergisi ve ikincisi de 2001 yılında Köln'de tarihi Belediye Binası'nda açılan ,,40 Yıl Almanya - Yaban Sılan Olur" gezici sergisidir. Tarihe ışık tutacak kaynakların toplanması ve korunması çalışmalarına hemen başlanmadığı takdirde, bunlar bir daha geri getirilemiyecek şekilde kaybolup gideceklerdir.