Posta ile Yapılan İşlemler

Posta ile Yapılan Pasaport Uzatma
Pasaportunuzu postayla uzatabilirsiniz. Posta yoluyla pasaport uzatmak için istenilen belgeler şunlardır:
 
18 yaşından büyük olanlar için:
Dilekçe
Pasaport ve Nüfus Cüzdanı
Konsolosluk ilgili hesabına yatırdığınız paraya ait dekontun fotokopisi
Erkek vatandaşlarımız için askerlik durumlarını gösterir belge; askerlik yapanlar için askerlik terhis belgesi, yapmayanlar için erteleme belgesi veya dövizli askerlik başvuru belgesi gerekmektedir.
 
Çocuklar için:
Dilekçe
Okul Belgesi veya öğrenci kimlik kartı (Schülerausweis)
Pasaport
Konsolosluk ilgili hesabına yatırdığınız paraya ait dekontun fotokopisi
 
Öğrenci Pasaportları için:
Eğitim Ataşeliği ile irtibat kurmanız gerekmektedir.
Başka bir konsolosluk bölgesine taşınmış olanların, pasaportlarında ayrıca bir kayıt yoksa, mutlaka "Anmeldung" belgelerini göndermeleri gerekmektedir.
Yurtdışında iken temdit işlemi ilgili T.C. temsilciliklerinde, Türkiye'de ise Emniyet Müdürlüklerinde yaptırılır.
 
Posta ile Yapılan Askerlik İşlemleri
Askerlik İhtiyat yoklamalarınızı postayla yaptırabilirsiniz. Başkonsolosluklarda ihtiyat yoklama formları mevcut olup, talep edilmesi halinde postayla gönderilmektedir. Dövizli askerlik işlemlerine ait dekontlar postayla gönderilir. Talep edilmesi halinde, boş havale makbuzları postayla adresinize gönderilmektedir. Dövizli askerlik için taksit ödendikten sonra, makbuzun aslı, bir adet fotokopisi ve posta iade ücreti olan 5 EURO karşılığı pul postayla konsolosluğa gönderilmelidir. Konsolosluk daha sonra dövizli askerlik için taksit ödendiği hususunu ilgili askerlik şubesine iletmektedir
 
Postayla tercüme tasdik etme
Almanya'da  yerleşik ve ilgili Konsolosluğun görev bölgesinde bulunan yeminli tercümanlar tarafından Almanca'dan  Türkçe'ye tercüme edilen ve Türkiye'deki ilgili makamlara  ibraz edilecek tercümelerin tasdiki, postayla yapılabilir. Türkçe'den Almanca'ya  aynı şekilde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş bulunan tercümelerin ayrıca Konsolosluk tarafından tasdikine gerek yoktur. İlgili Konsolosluğun görev bölgesinde yerleşik Ticaret ve Sanayi Odalarının imza ve mühürlerinin tasdiki (Bu işlem için üzerinde Ticaret ve sanayi Odasının tasdiki bulunan dökümanın aslı ile fotokopisi gönderilir) de postayla yapılabilir.
 
Postayla suret tasdik etme
Bir belgenin fotokopisinin aslına uygun olduğunun tasdik edilebilmesi için her tasdik için 11 Euro harç, 4 Euro posta iade ücreti gereklidir.