Pasaport İşlemleri

Pasaport Yenileme
Reşit olanlar:
Nüfus cüzdanı,
Eski pasaport cüzdanı,
4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
İşçi veya işveren olduğunu gösteren belge,
Refakat hanesinde kayıtlı olan çocukların ikişer adet yeni çekilmiş fotoğrafları ve nüfus cüzdanları,
Askerlik durumunu gösterir belge.
 
Önemli!
Teknik bir eğitim gerektiren mesleklerini pasaportlarının meslek hanesine kaydettirmek isteyen vatandaşlarımızın mesleklerine ilişkin belge (Diploma, mesleğini gösteren kimlik gibi) ibraz etmelerini gerekmektedir.
 
16 Yaşından küçük olanlar:
Çocuk Başkonsolosluğa gelemiyorsa fotoğraflı okul veya ikamet belgesi,
Anne ve babanın pasaportları,
Çocuğun nüfus cüzdanı,
Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname,
Anne veya babadan birisi, Başkonsolosluğa gelemiyor ise bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda tanzim ettirecekleri muvafakatname,
Anne ve babanın boşanmış olması halinde çocuğun velayeti hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı.
Anne veya babanın ölmüş olması halinde ölüm belgesi.
 
16 yaşından küçüklerin pasaport refakat hanesine kaydı:
Kaydedilecek çocuğun doğum belgesi veya nüfus cüzdanı,
Anne ve babanın pasaportları ve nüfus cüzdanları,
Annenin pasaportuna kayıt edildiği takdirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde annenin, nüfus cüzdanı ve pasaportuyla bizzat Başkonsolosluğa gelmesi,
Evlenme cüzdanı (Yeni doğumda yapılan kayıtlarda),
İki adet fotoğraf.
 
Kayıp pasaport :
Yabancılar Dairesinden alınacak kayıp bildirim belgesi (Verlustmeldebescheinigung), bu belgede pasaportun verildiği yer, veriliş  tarihi, seri numarası ve geçerlilik süresi mutlaka belirtilmelidir.
4 adet vesikalık fotoğraf,
Pasaportun hangi makamdan, ne zaman alındığını ve nasıl kaybolduğunu belirten Türkiye ve Almanya adreslerinin yer aldığı dilekçe,
Nüfus hüviyet cüzdanı,
Erkeklerde askerlik yaptığına dair belge veya tecil belgesi.