Nüfus ile ilgili en çok sorulan sorular

Soru: Yeni doğan çocuğun nüfusa kaydı için neler gerekli ?
Cevap: Anne ve babanın pasaportları, nüfus cüzdanları, evlenme cüzdanı ve doğum belgesinin aslı ile anne veya babanın şahsen veya posta ile müracaatı gerekmektedir.
 
Soru: Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmalıyım ?
Cevap: Var ise aileden birisinin nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir. 15 yaşından küçük çocukların nüfus cüzdanı kayıplarında anne veya babadan birisinin müracaatı yeterlidir.
 
Soru: Evlendim, nüfus cüzdanımı değiştirmek istiyorum neler getirmem gerekli. ?
Cevap: Pasaport, nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı ve 2 fotoğraf ile Başkonsolosluğa şahsen müracaat etmeniz gerekir.
 
Soru: Nüfus cüzdanımda doğum tarihim sadece yıl olarak yazılı. Bu durum Alman makamlarında özellikle emeklilik işlemlerinde sorun çıkarıyor. Bu durumun düzeltilmesi mümkün mü? Ne yapmam gerekiyor?
Cevap: Bu durumun düzeltilmesi için bir dilekçe ile Başkonsolosluğumuza müracaatınız gerekiyor. Dilekçeniz yazı ekinde bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne iletilmekte, Nüfus Müdürlüğü kanun gereği nüfus kütüklerine gerekli düzeltmeyi yaparak "Nüfus Kayıt Örneği"ni Başkonsolosluğa göndermektedir. Bu nüfus kayıt örneğine istinaden vatandaşımıza yeni nüfus cüzdanı düzenlenmektedir.
 
Soru: Türkiye'ye gidemiyorum. Alman mahkemelerinde yaş tashihi yaptırabilir miyim?
Cevap: Hayır, Türk vatandaşlarının yaş tashihi için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kararı gereklidir.
 
Soru: Boşandım, nüfus cüzdanımı değiştirmek istiyorum. Neler getirmem gereklidir?
Cevap: Nüfus cüzdanı, pasaport, üç adet yeni çekilmiş fotoğraf, bayan için kızlık kütüğünü tespit etmek üzere aileden birine ait nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat edilmesi gereklidir.
 
Yukarı

Evlilik ile ilgili en çok sorulan sorular
Soru: İki Türk vatandaşı Almanya'da hangi makamlar tarafından evlendirilebilir ?
Cevap: Bağlı bulundukları Türk Başkonsolosluğunda veya Alman Nüfus Dairesinde (Standesamt) evlenebilirler.
 
Soru: Almanya'da bir Türk vatandaşı, bir yabancı ile Türk Konsolosluğunda evlenebilir mi?
Cevap: Hayır. Çünkü Konsoloslukların bir Türk ile bir yabancı uyruklu kişiyi evlendirme yetkisi yoktur. Bu durumdaki vatandaşlarımız gerekli belgeleri temin etmek suretiyle, Alman Nüfus idaresinde evlenebilir.
 
Soru: Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye'de evlenebilir mi?
Cevap: Gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle evlenebilirler.
 
Soru: Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye'de evlenmek istedikleri takdirde, yabancıdan hangi belgeler istenir?
Cevap: Evlenme Ehliyet Belgesi (Ehefähigkeitszeugnis / Alman Nüfus İdaresinden), Doğum Kayıt Örneği (Geburtsurkunde), Kimlik Belgesi (Personalausweis) veya Pasaport (Paß), İkâmetgâh Belgesi (Meldebescheinigung veya Aufenthaltsbescheinigung), İlgililerden son evliliğe dair Evlenme Kayıt Örneği,
Boşandığına dair Kesinleşmiş Mahkeme Kararı veya Ölüm Belgesi (Rechtskräftigscheidungsurteil / Sterbeurkunde).
 
Soru: Yabancı makamda yapılan evlenmeyi Konsolosluğa bildirme mecburiyeti var mıdır?
Cevap: Yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenmeyi mahallî Türk konsolosluklarına en geç bir ay içinde bildirmekle koca, koca yabancı ise, kadın yükümlüdür. Bildirim evlendirmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin bağlı bulunulan Türk konsolosluğuna verilmesi ile yapılır.
 
Soru: Kız ve erkekler için evlenme yaşı kaçtır ?
Cevap: 18 yaşını bitiren Türk vatandaşı reşit olduğundan herhangi bir izne gerek olmaksızın evlenebilir. 17 yaşını doldurmuş olan ancak henüz 18 yaşını doldurmamış olan Türk vatandaşı kadın ve erkekler yasal temsilcilerinin rızasıyla evlenebilir. Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebebin varlığı halinde 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine hakim izin verebilir.
 
Soru: Vekalet ile evlenme olur mu ?
Cevap: Hayır. Evlenme esnasında, evlenecek kişilerin nikâh memuru önünde bizzat bulunmaları şarttır.
 
Soru: Nişanı bozmak mümkün müdür ?
Cevap: Nikâh akti icra edilinceye kadar, nişanlılar evlenmekten vazgeçilebilirler.
 
Soru: Türk vatandaşı bir erkek, evlendiği kadının soyadını alabilir mi?
Cevap: Bunun için dava açılması ve davada soyadı değişikliğinin haklı bir sebebe dayandığının kanıtlanması gerekir.
 
Soru: Türk vatandaşı bir kadın evlendiği zaman kızlık soyadını taşıyabilir mi ?
Cevap: Türk Medeni Kanunu'nda son yapılan bir değişiklikle, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilir" hükmü getirilmiştir.Bu hüküm uyarınca evlenen kadın kızlık soyadını da taşıyabilir.
 
Soru: Boşanan veya eşi ölen kadın veya erkek için evlenme yasağı var mıdır ?
Cevap: Erkek için böyle bir yasak yoktur. Ancak, kadının hâmile olması muhtemel olduğundan, doğacak çocuğun nesebi açısından evlenme yasağı vardır. Boşanan veya eşi ölen kadın, ölüm veya boşanma tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmeden yeniden evlenemez. İlgili Türk mahkemesine başvurarak bu süreyi kısaltmak veya kaldırtmak mümkündür.
 
Soru: Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, Türk vatandaşlığına geçebilir mi ?
Cevap: Yabancı kadınların Türk vatandaşı erkek ile evlenir evlenmez Türk vatandaşlığına geçmelerini mümkün kılan vatandaşlık kanunu hükmü değişmiştir. Yeni düzenlemeye göre Türkle evlenen yabancı evliliğin en az 3 yıldan beri sürmesi, fiilen birlikte yaşanması ve evliliğin devamı kaydıyla, Türkiye'de en büyük mülki amirliklere yurt dışında da Türk Konsolosluklarına vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Bu başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından incelenir ve karara bağlanır.
 
Yukarı

Vize ile ilgili en çok sorulan sorular
Soru: Alman vatandaşları, vizesiz seyahatlerinde Türkiye'de ne kadar süre ile kalabilir?
Cevap: 3 ay. (3 ayın bitiminde 3 ay daha kalabilmek de mümkündür. Bunun için, 3. ayın sonuna doğru, bulunulan ilin Emniyet Müdürlüğünün Yabancılar Dairesine başvurulup izin alınarak üç ay daha kalınabilir.)
 
Soru: Pasaport yenileme için ne gerekli?
Cevap: Pasaport, nüfus cüzdanı, üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, İlk defa işlem yaptıracaklarda  ikametgah belgesi  (Meldebescheinigung), askerliğin yapılmış veya tecilli olduğuna dair belge (Erkek vatandaşlar) İle Başkonsolosluğa şahsen müracaat  etmek gerekmektedir.
Soru: Evlenen kadının pasaport yenilenmesi için ne gereklidir?
Cevap: Pasaport, evlilik soyadıyla alınmış nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı, üç
adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 
Soru: Postayla pasaport temditi için ne gereklidir?
Cevap: Askerliğin yapılmış veya tecilli olması (Erkek vatandaşlar), pasaportta
oturma müsaadesi olması Başkonsoloslukta ilk defa
işlem yaptıranlar için ikamet belgesi (Meldebescheinigung), temdit ücreti, posta
ücreti, pasaportların taahhütlü olarak gönderilmesi (
Einschreiben)
 
Soru: Kaybından dolayı pasaport başvurusu için neler gereklidir?
Cevap: Yabancılar Dairesinden alınacak kayıp belgesi (Verlust-anzeige)Pasaportun nerede, nasıl kaybolduğunu belirten, Türkiye ve  Almanya adreslerinin yeraldığı, Başkonsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe. Nüfus Cüzdanı, üç adet fotoğraf
 
Soru: Çocuklara oturma izni nasıl ve ne kadar süreli verilir?
Cevap: Çocuklara oturma izni, çocuğun anne veya babanın pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olması halinde, sözkonusu  pasaportun bir sayfasına, müstakil pasaportu olması halinde ise kendi pasaportuna verilir. Anne veya babanın birisinin oturma izninin "süresiz" veya "oturma hakkı" olması halinde, çocuğa 16 yaşına kadar oturma izni verilir.
 
Yukarı

Vatandaşlık ile ilgili en çok sorulan sorular
Soru: Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. Alman makamlarından adıma düzenlenmiş "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" aldım.Türk vatandaşlığından çıkma izni için başvurmak istiyorum. Beraberimde hangi evrakları getirmem gerekir?
Cevap: En son medeni halinizi gösteren nüfus cüzdanı, pasaport, altı adet vesikalık fotoğraf, ve garanti belgesinin aslı ve bir örneği ile Başkonsolosluğa gelmeniz gerekmektedir.
 
Soru: Ailece Alman vatandaşlığına geçmek istiyoruz. Alman makamlarından adımıza düzenlenmiş "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" aldık. Türk vatandaşlığından çıkma izni için başvurmak istiyoruz. Beş kişilik bir aileyiz. Beraberimizde hangi evrakları  getirmemiz gerekir ?
Cevap: Eşinizle beraber şahsen başvurmanız gerekmektedir. Çocuklarınızın nüfus cüzdanları ile eşiniz ve size ait en son medeni  halinizi gösteren nüfus cüzdanları, pasaportlarınız, eşiniz ve size ait altışar adet vesikalık fotoğraf, garanti belgesinin aslı ve bir örneği  ve varsa 15 yaşından büyük çocuklarınızla birlikte Başkonsolosluğa bizzat gelmeniz gerekmektedir.
 
Soru: Ben anne olarak iki çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. Eşimden boşandım ve mahkeme kararı ile  çocuklarımın velayeti bana verildi. Alman makamları üçümüz adına "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" düzenlediler. Çocuklarım  yedi ve onyedi yaşında. Türk vatandaşlığından çıkma izni almak için neyapmamız gerekir ?
Cevap: Boşandıktan sonra yeni bir nüfus cüzdanı almanız gerekir. Alman makamlarınca düzenlenen belgede de yeni medeni durumunuza göre gerekli değişiklik yapılmalıdır. Daha sonra çocuklarınızın velayetinin size verilmesine ilişkin Alman mahkemesi  kararının Türk mahkemesince tanınmasına ilişkin kararın aslı ve iki adet örneği, çocuklarınızın nüfus cüzdanları, garanti belgesinin aslı  ve örneği, altı adet vesikalık fotoğrafınız ile nüfus cüzdanı ve pasaportunuz ve onyedi yaşındaki çocuğunuz ile Başkonsolosluğa  gelmeniz gerekmektedir. Çocuklarınızın babası Türk vatandaşı ise ve hayattaysa çocukların vatandaşlıktan çıkmaları için babanın da yazılı muvafakatının alınması gerekmektedir. Baba muvafakat etmez ise mahkemeden karar alma imkanı vardır.
 
Soru: Ben eşim ve üç çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçme izni almak için Başkonsoloslukta işlem yaptırdım. Şimdi ise Alman vatandaşlığına geçmekten vazgeçtik. Ne yapmamız gerekir ?
Cevap: Eşiniz ile beraber Başkonsolosluğa gelerek dilekçe verdiğiniz takdirde talebiniz İçişleri Bakanlığımıza iletilecektir.
 
Soru: Eşim Alman vatandaşlığına geçmek istemiyor. Anne olarak üç çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçme izni almam mümkün mü ?
Cevap: Hayır. Bunun için çocuklarınızın velayetlerinin mahkeme kararı ile size verilmesi ayrıca eşinizin yazılı muvafakat vermesi gerekmektedir.
 
Soru: Otuz yaşındayım. Türkiye'de askerliğimi yapmadım. Tecil ettirdim. Alman vatandaşlığına geçme izni almam mümkün mü?
Cevap: Alman vatandaşlığına geçme izni almak için askerlik yapma zorunluğu 1995 yılında çıkan bir kanunla kaldırılmıştır.
 
Soru: Türk vatandaşlığından izinli çıktım. Türkiye' de ne kadar kalabilirim?
Cevap: Türk vatandaşlığını doğumla kazanmış ve vatandaşlıktan izinli olarak çıkmıssanız Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, miras, ticari faaliyet, yatırım, gayrimenkul alım ve satımı gibi haklarınız 4112 sayılı yasa ile güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
 
Soru: Almanya'da mülteci olarak bulunuyorum. Evliliğimi Alman makamlarında yaptım. Çocuklarımın nüfus cüzdanı yok. Türk  vatandaşlığından çıkabilir miyim?
Cevap: Öncelikle evliliğinizi ve çocuklarınızı Konsolosluk vasıtası ile Türkiye'deki nüfusunuza kaydettirmeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra Türk vatandaşlığından çıkmak üzere müracaat edebilirsiniz.
 
Soru: Alman vatandaşı olursam, Türkiye'ye kesin dönüş yaparken Alman Devleti'ne ödediğim emeklilik pirimlerini toplu halde alabilir miyim?
Cevap: Hayır. Primler toplu halde alınamaz.
 
Soru: Türk vatandaşlığından çıkma müracaatı yapınca pasaportum hemen iptal ediliyor mu?
Cevap: Türk pasaportu kesin çıkma belgesi alınana kadar iptal edilmez.
 
Soru: Türk vatandaşlığından izinli çıktığım takdirde, öldüğümde Türkiye'ye gömülebilir miyim?
Cevap: Evet. İçişleri Bakanlığından izin almak şartıyla gömülebilirsiniz.
 
Soru: Benimle birlikte çocuğumun da T.C. vatandaşlığından ayrılabilmesi için eşimin muvafakatı yeterli midir?
Cevap: Eşiniz vatandaşlıktan çıkmıyor ise eşinizin muvafakat vermesi, çocuğunuzun izinli çıkış yapması için yeterli değildir.
 
Soru: Türk vatandaşlığından izinli olarak çıkanlar motorlu araç ithal hakkından yararlanabilir mi?
Cevap: Hayır yararlanamaz. Bu hak sadece Türk vatandaşlarına tanınan bir haktır.
 
Soru: Türkiye'deki bir kuruma veya muhtaç bir şahsa araç veya eşya bağışlamak için ne yapmam gerekir?
Cevap: Bağış yapılacak kurumun ismi ile muhtaç kişinin adı-soyadı ve doğum tarihine dair bilgiler, bağışlanacak araç veya eşyaya ait  bilgiler (Marka, model, şesi/seri numarası ve diğer özelliklerine dair bilgiler) ile pasaport ve nüfus cüzdanınız ile Başkonsolosluğa şahsen müracaat ederek Bağış senedi yaptırmanız  gerekmektedir.