Hibe senedi işlemleri

Pasaport ve nüfus cüzdanı,
Hibe ile ilgili belgeler,
Hibe yapılacak kurum ve kişinin ünvan ve adresi.
Taşıt ise: Taşıtın Ruhsatı, Fatura veya Satış Sözleşmesi
Taşıt dışındaki Eşya ise: Fatura veya satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi (Kullanılmış eşya için mülkiyet belgesi aranmaz)
 
Önemli!
Vatandaşlarımızın, Geld verdienen vekaletnameleri elden veya posta ile iadeli taahhütlü (Einschreiben mit Rückschein) olarak göndermeleri tavsiye olunur.