Ev eşyası ithali

Naklihane yoluyla vergisiz ev eşyası ithali
Gümrük Kanunu, yurt dışında bulunan bazı vatandaşlarımıza naklihane yoluyla ev eşyalarını gümrük vergisi ödemeden Türkiye'ye ithal hakkı tanımıştır.
 
Buna göre;
 
• Yabancı memleketlere yerleşip en az iki yıl süreyle ikametten sonra yurda dönen Türk vatandaşları,
• Yurt dışındaki milli veya milletlerarası  kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,  naklihane  hakkından yararlanırlar.
 
Naklihane hakkı aile ünitesine tanınmıştır.  Karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile sayılır ve bir naklihane hakları vardır. Ailesi ile birlikte oturan çocuklar 18 yaşını tamamladıktan sonra, iki yıl yurt dışında oturmuşlarsa naklihane hakları doğar.
 
• Ev eşyalarının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için eşya,
a) Ev eşyası olmalıdır,
b) Kullanılmış olmalıdır,
c) İthal edene ait olmalıdır,
d) Naklihane suretiyle getirilmelidir.
 
Evde kullanılan oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ev eşyası kabul edilir. Kişisel bilgisayar ve aksesuarları ile çanak çapları 120 cm kadar olan uydu (çanak) antenler de ev eşyası kabul edilmektedir.
 
• Naklihane eşyası, eşya sahibi ile beraber veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olmalıdır. Kullanılmış ev eşyası ithali için eşyanın bir listesinin yapılması ve gümrüğe bizzat başvurulması gerekir.
 
• Naklihane eşyası, bir partide getirilebileceği gibi muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ikinci parti eşyanın, eşya sahibinin Türkiye'ye giriş tarihinden 6 ay içinde gümrüğe getirilmiş olması ve daha önceki partide ithal edilen eşyalardan olmaması gerekir. Aynı cins eşyanın ikinci defa muafen ithaline izin verilmez.
 
• Yurt dışında en az iki yıl ikamet edenler ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli Konsolosluklarımızdan alacakları "İkamet Nakil Belgesi"ni; milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlileri ise atama kararı ile görevin sona erdiğini gösteren belgeyi, Gümrük İdarelerine ibraz ederler.
Not: Naklihane yoluyla ev eşyalarının ithalinde gümrük vergisi alınmamaktadır.
 
Ancak radyo ve TV yayını alan cihazlardan Bandrol ücreti alınır. Bandrol ücreti, eşyaların vergili veya vergisiz ithaline bakılmaksızın listede belirtilen cihazlardan alınmaktadır. Hangi cihazlardan ne miktarlarda bandrol ücreti alınacağı son bölümde belirtilmiştir.