Bedelsiz ithalat işlemleri

Yabancılar Dairesinden alınacak kayıt sildirme belgesi (Abmeldung)
Yine Yabancılar Dairesince düzenlenecek, "kişi Türkiye'ye dönmek üzere abmeldung yaptırmıştır" içerikli belge.
İşyerinden ve İş ve İşçi Bulma Kurumundan  (Arbeitsagentur) ilişiğini kestiğine dair belge. İşsizlik yardımı veya sosyal yardım alıyorsa buna ilişkin belge.
Emekliler için, bu durumunu gösterir belge ile Yabancılar Dairesince düzenlenecek Türkiye'ye kesin dönüş yaptığına ilişkin belge.
Pasaport ve nüfus cüzdanı.
 
Önemli!
Oto ithal edecek kişinin eşi Almanya'da ise T.C. Merkez Bankasına ibraz edilmek üzere ayrıca Taahütname düzenlenir.
Alman vatandaşlığına sahip bulunanlar bu haktan yararlanamazlar.
 
Otomobil satışı
Satılacak aracın markası,
Modeli,
Motor, şase ve plaka numaraları,
Alıcının adı ve soyadı, doğum tarihi ile baba adı.
Pasaport ve Nüfus  cüzdanı